Månedlige arkiver: mars 2015

Ra Sanglag med nytt styre

ingunn
Ingunn Huer ble valgt til ny leder på Ra Sanglags årsmøte 28.2.2015.

Det nye styret består av:

Leder:                  Ingunn Huer
Nestleder:          Elin Selmer Haugland
Sekretær:           Line Myklebust
Kasserer:            Sigbjørn Haugane
Styremedlem:  Per Harald Sæther
Styremedlem:  Reidar Aashamar
Varamedlem:   Frida Helen Svendsen
Varamedlem:   Brit Schjøttelvig Bjerkås

Lista over de som er tillitsvalgte i 2015 finner du her: Tillitsvalgte 2015