Månedlige arkiver: februar 2019

Lisbeth Fevang overtar som leder etter Britt Bjerkaas


I
nger Lisbeth Fevang (til venstre) overtar nøkkelen fra Brit Bjerkås.

Britt Bjerkaas  gir seg etter 4 år som leder for Ra Sanglag og Inger Lisbeth Fevang overtar som ny leder. Lisbeth har tidligere erfaring som leder av Ra Sanglag.

Med seg i styret har hun:
Nestleder Reidar Aashamar
Sekretær Inger Johanne Sæther
Kasserer Johannes Huneide
Styremedlem Sissel Vårum
Styremedlem Ingrid Haugum
Varamedlem Solfrid Marie Sylta
Varamedlem Frida-Helen Svendsen