Månedlige arkiver: februar 2023

Nytt æresmedlem

Olav Sørebø ble tildelt æresmedlemskap for lang og tro tjeneste i Ra Sanglag. Han har vært medlem i hele 54 år. I denne perioden har han hatt flere verv og ytt koret flere tjenester utover vanlig medlemskap.

Etter tusenårsskiftet har han hatt en rekke verv både på fylkes- region- og landsbasis.  Blant annet har han vært leder på fylkesnivå i til sammen 12 år og 3 år på regionsnivå.

For sin innsats er han tildelt Norges Korforbunds hederstegn og æresmedlemskap i Norges Korforbund Vestfold og Telemark.