Ra Sanglags historie

Ra sanglags historie fortalt av Jan Thorvaldsen – rev mars 2023 av Svein Johan Lindstad

Ra Sanglags første møte 26. januar 1916 talte 26 medlemmer, de fleste bønder fra Ra. Medlemskontingenten var høy, 25 øre pr. øvelse. De måtte også betale notene, den biligste 12 øre. Øvelsene ble til å begynne med holdt i et privathjem, etter hvert i et klasserom på Ra skole.

Sognepresten var korets første dirigent, han ble etterfulgt av mange som ble i korte tidsrom, et mønster i korbevegelsen på denne tiden, mange nye kor, få dirigenter. Av dem som var lengst nevner vi Gulbrand Gulbrandsen, som også var en av stifterne til Gulbrandsens Kor i Horten. Guttorm Lefsaker, som var formann for tilfellet, dro til Horten og stablet en forsoffen Gulbrandsen på beina og tilbød ham dirigentjobben. Dette reddet den tørste musikeren i følge hans søster.

Alf Lian var dirigent i 27 år, han likte best populære slagere fra 50-åra, Thommesen-valser var blant favorittene. Gulbrandsen var en hissigpropp med fiolin, Lian var langsom, blid og rolig som trakterte pianoet med en finger. Han var en populær mann, som gjorde mye for musikken i sin hjemby Tønsberg.

Etter 1985 har vi hatt fem dirigenter, som alle har vært med på å heve koret til dagens høye nivå.

Dugnadskoret. I 1925 ble Furuhaug, vårt sanglokale, reist på dugnad. Et av medlemmene gav gratis tomt, andre gav tømmer til kledning, mens alle bidro til byggingen. Sand til murene ble hentet med hest og kjerre fra strandområdet, kalt Fuglesangen nord for Åsgårdstrand. Navnet Furuhaug gav seg selv etter ei svær furu på tomten. Veivesenet skar uten tillatelse og forvarsel ned det 250 år gamle treet ca 1980. Lagets formann fikk ikke tid til stort annet enn å krangle med ledelsen i Statens Veivesen det påfølgende året. Dugnadsånden er sterk i vår korgenerasjon også. Bygningen har vært renovert flere ganger, bygd på, og mesteparten blir gjort på dugnad. Loppetorvet hver høst er et annet eksempel, det bringer penger i kassa og styrker samholdet i koret.

Reisekoret har reist i Østerrike, Tyskland, Island og Nord-Norge, men mest til Danmark. Minnene fra disse reisene kommer ofte til overflaten og er til oppmuntring og inspirasjon. Jubelturen 2006 gikk til Estland.

For 26 år siden ”giftet” vi oss med Hals Sangkor, Danmark, og vi har vært trofaste siden. Hals er en idyll ved Limfjorden munning i øst, dit er det alltid ”deiligt at komme”. Vi besøker hverandre med to års mellomrom, og enkeltmedlemmer i begge korene treffer hverandre ellers også. Dalen bl.kor ved Herøya er også blant våre gode vennskap.

Festkoret drar ofte på kortreff med påfølgende fest, hvor vi kommer pent ut av det med mye sang rundt bordet og utøvelse av stor danseglede.

Spleiselaget. Åtte par ble i sin tid gift etter at de begynte i Ra Sanglag. Fire + tre søsken og tre søskenbarn var med på spleisen. Dessuten var det to foreldrepar med til sammen seks barn. Det var ikke rart Olav Andersen i Tjølling Sangforening gav oss navnet ”Ra Sanglag og Sønn”. Seks ektepar, to fedre med tre avkom er i dag sangere i koret uten sammenligning for øvrig. En skal ikke se bort fra at felles hobby kan styrke samholdet i familien.

Supporterkoret har en sterk støttegruppe blant ektefeller, barn og tidligere sangere. Den har selv valgt navnet Mødregruppa til tross for at den består av nesten bare menn. De lager mat og koker kaffe på turer og deltar på dugnader. Årets tur til Estland har de forberedt i detalj. Tidligere sangere møter trofast opp til våre konserter og skryter uhemmet i etterkant. Alle de her nevnte, er medlemmer som også betaler en ”liten” kontingent.

Lokal-koret er fast deltaker til 2. juledagsmessen, har adventskonsert og konsert ved Åsgårdstrand byfest hvert år i kirken. Vi synger gjerne på sykehjem og i andre forsamlinger og deltar sammen med andre nabokor når det frister og passer.

Sangkoret har et repertoar som har skremt mange nybegynnere, men sangerne har alltid vært flinke til å hjelpe hverandre til å lære. På øvelsen sitter vi i kiler, noe som gjør det lettere for dem forover. Dessuten er vi så mange, ca 55, at det går lettere å lære nytt og gammelt stoff enn når vi er færre. Rundt 1975 talte vi  20 medlemmer. Mange metoder har vært prøvd ut. Vi har til og med vært stilt opp i kvartetter, da blir vi tvunget til å stole på oss selv. Av dagens repertoar kan vi nevne Mikkel Rev-variasjonene, Les Miserables medley, Cantique av Fauré, sanger av Bellman, Taube, Prøisen og Händel og ABBA, dessuten en haug julesanger og salmer.

Inga Christiane  Kjæraas Evensen var korets dirigent fram til 2012 og hennes innsats som dirigent løftet koret musikalsk. Fra 11.2012  – 2022 var Bård Galleberg fra Horten tilsatt som Ra Sanglags nye dirigent. Bård Galleberg har bred  erfaring  som både som dirigent, solist og  teaterinstruktør. Han er utdannet sangpedagog og dirigent ved Buskerud Musikk konservatorium. Han har tidligere dirigert kor som World  Festival Choir, Stokke blanda kor, Vå Ra Koret og Skjærgårdskoret . Han er også godt kjent i kor kretser som leder av forskjellige kor seminarer.

Fra 01.01.2023 ble Guri Skøre Solberg korets nye dirigent.
Guri er utdannet musikkpedagog fra Norges Musikkhøgskole og har studert korpedagogikk ved Høgskolen i Hedmark med Thomas Caplin som hovedlærer.

Guri har lang erfaring med musikkundervisning og er også utøvende sanger og musiker i ulike sammenhenger. Sang og piano er hennes hovedinstrumenter.
Guri ledet en periode Sandefjord Vokalensemble, og drev barnekor i Åsgårdstrand i mange år.

Jeg tror vi alltid går hjem etter en korøvelse i et godt humør, takket være godt miljø blant arbeidsvillige sangere  og en humørfylt dirigent. Sang er i seg selv en kilde til vederkvegelse.