Tillitsvalgte 2020

Tillitsverv i Ra Sang lag etter årsmøte 2020
Styret
Leder:                  Inger Lisbeth Fevang
Nestleder:         Reidar Aashamar
Sekretær:          Solfrid Marie Sylta
Kasserer:          Johannes Huneide 2 år
Styremedlem: Sissel Vårum 2 år
Styremedlem: Bjørg Helga Jacobsen
Varamedlem:  Ole Christian Bacher
Varamedlem:  Frida-Helen Svendsen
Husstyret
Leder :                 Sigbjørn Haugane
Styremedlem:  Ellen Knapp
Styremedlem : Tor Hagland
Styremedlem:  Harriet Innerdal
Styremedlem : Turid Andreassen
Arrangementskomiteen
Leder:              Åse Nordland
Medlem:        Tonje Fredriksen
Medlem:        Nina Berg
Medlem:        Heidi Thorvaldsen
Musikkutvalg
Leder:            Elin Selmer Haugland
Medlem:       Bernt Skarsholt
Medlem:       Bente Myklebust
Medlem:       Olav Sørebø
Medlem:       Sissel Vårum (for Ellen Huneide permisjon)
Loppekomitè
Medlem:      Hege Susæg
Medlem:     Ingunn Homeset
Medlem:     Solfrid Hansen 2 år
Medlem :   Marianne Engebakken
Medlem:    Mikke Nergård
Valgkomitè
Medlem:    Ingunn Huer
Medlem:    Karin Brøndbo
Medlem:    Stine Elise Husebø
Revisor
Heddi Innerdal
Solfrid Hansen