Tillitsvalgte 2023

Tillitsvalgte 2023.

Tillitsvalgte i Ra Sanglag valgt på årsmøte 11.februar 2023.

Styret:

Leder Ingunn Huer.
Nestleder Inger Lisbeth Fevang.
Sekretær Ole Christian Backer.
Kasserer Johannes Huneide.
Styremedlem Sissel Vårum.
Varamedlem Inger Johanne Sæther.
Varamedlem Bjørg Helga Jacobsen.

Husstyret:
Leder Sigbjørn Haugane.
Turid Andreassen.
Tor Ragnar Hageland.
Hege Susæg.

Arrangementkomité:
Leder Åse Nordland.
Tonje Fredriksen.
Nina Berg.

Musikkutvalget:
Bernt Skarsholt.
Ellen Bente Myklebust.
Johnny Arnholtz Petersen.
Solfrid Marie Sylta.

Loppekomité:
Mikke Nergård.
Inger Heddi Innerdal.
Solfrid Hansen.
Bente Granaas Hansen.

Valgkomité:
Olga Gravem Johansen.
Eli Halstenrud.
Ellen Knap.

Revisorer:
Inger Heddi Innerdal.
Solfrid Hansen.