Prisliste for leie av Furuhaug

Standardpriser for utleie av lokalet Furuhaug med inventar. (fra 5.07.2022).
Den som leier må være over 20 år og tilstede som ansvarlig under selskapet/arrangementet.

Hovedsal med kjøkken

Fast utleie – pris etter avtale

Utleie til selskaper, arrangementer mm:

Uten bruk av kjøkken    Med bruk av kjøkken

Enkeltdager  mandag – fredag                    Kr 800,-                                Kr 1100.-

Torsdag – søndag (til kl 1600)                      Kr. 2500.-                            Kr 4400-

Fredag – lørdag (til kl 1600)                          Kr 1800.-                              Kr 3000.-

Fredag – søndag (til kl 1600)                        Kr 2500.-                              Kr 4000.-

Lørdag – søndag (til kl 1600)                        Kr 1800.-                              Kr 3000.-

Fredag                                                                 Kr 1200.-                              Kr 2000.-

Lørdag                                                                 Kr 1300.-                              Kr 2000.-

Søndag                                                                Kr 1200.-                              Kr 1500.-

Utleie i forbindelser med høytider avtales særskilt.

Liten sal i underetasje:
—————————————————————–
Enkeltdager kr 500,-
Fast utleie – pris etter avtale
——————————————————————-
Leie av møbler i inntil 3 dager:
Store bord – pr stk kr 200
Små bord – pr stk kr 75
Stoler pr stk kr 5
——————————————————————-
Spesielt for medlemmer av Ra Sanglag: Satsene gjelder for inntil 3 dager, ordinær leie for tilleggsdager.
Medlemmer som fyller runde år – GRATIS 
Medlemmer som har Sølv/gullbrylupp – halv pris i henhold til prislista over.
Medlemmer som har konfirmasjon/dåp – halv pris i henhold til prislista over.
Medlemmer som leier for familie betaler full pris i henhold til prislista over