Lydfiler som begynner på : T – U

Thank you for the music

Alle

Solist

Sopran 1

Sopran 2

Alt 1

Alt 2

Tenor 1

Tenor 2

Bass 1

Bass 2

Time to say Goodbye

Info til Time to say Goodbye
Tempo 55
Sopranene er delt i 1,2 og 3 sopran. Hvor sopranene synger alene, fra start til takt 11 og senere i sangen gjelder følgende;
Hvor det er 3 toner synger sopranene hver sin tone, og hvor det er kun to toner synger 1.og 2. sopran den øverste tonen, mens 3 sopran synger den nederste.
Kan forkomme feil i kompet
Alle

Sopran 1 (rettet 24.01.17)

Sopran 2

Sopran 3 (rettet 24.01.17)

Alt

Tenor 1

Tenor 2

Bass 1

Bass 2

Up to where we belong

Tempo 69
Siste takt delt bass

Alle

Sopran

Alt

Tenor

Bass